Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 130/2021 – Συγκρότηση επιτροπής του άρθρου 199 παρ. 6 Ν. 3463/2006 (καταστροφή αντικείμενων άνευ αξίας)

Accessibility
Κλείσιμο