Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 128/2021 – Αποφασίσθηκε η διατήρηση της θέσης κενωθέντος περιπτέρου επί της οδού Φούφα και Δημοκρατίας

Accessibility
Κλείσιμο