Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 127/2021 – Έγκριση πρακτικών επιτροπής για την επιστροφή ανταποδοτικών τελών κατά 30% για το έτος 2019 και 50% για το έτος 2020 σε πολύτεκνους και ΑΜΕΑ

Accessibility
Κλείσιμο