Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 127/2018 – Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο «Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού Σχολείου Αναρράχης της ΔΕ Μουρικίου » με αριθμό μελέτης 4/2015

Accessibility
Κλείσιμο