Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 126/2018 – Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο «Ανακατασκευή τμήματος στέγης στο κτιριακό συγκρότημα του 3ου ΓΕΛ Πτολεμαΐδας (Κτίριο ΙΕΚ) » με αριθμό μελέτης 14/2016.

Accessibility
Κλείσιμο