Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 124/2018 – Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο «Αντικατάσταση συστήματος φωτεινής σηματοδότησης στον κόμβο των οδών Οικοτροφείου και Ελευθερίας στην πόλη της Πτολεμαΐδας»

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 120/2018 – Αποφασίσθηκε η τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού Έτους 2018
July 10, 2018
Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 125/2018 – Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο «Ανακατασκευή περίφραξης κοιμητηρίων Τ.Κ. Δροσερού» με αριθμ. μελέτης 16/2017
July 10, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 124/2018 – Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο «Αντικατάσταση συστήματος φωτεινής σηματοδότησης στον κόμβο των οδών Οικοτροφείου και Ελευθερίας στην πόλη της Πτολεμαΐδας»

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 124/2018 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο