Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 122/2017 – Αποφασίσθηκε η εκτέλεση έργου Ανακατασκευή Πολιτιστικού κέντρου Καρυοχωρίου – Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος & Πρ/σμού οικ. Έτους 2017.

Accessibility
Κλείσιμο