Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 12/2019 – Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής Φυσικού εδάφους για τα έργα 1.« Επέκταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης ΤΚ Κομνηνών ΔΕ Βερμίου Δήμου Εορδαίας» 2. « Κατασκευή 12-θεσιου Δημοτικού Σχολείου στην περιοχή ΚΕΠΤΣΕ Πτολεμαΐδας »

Accessibility
Κλείσιμο