Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 12/2018 – Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής για το έργο :« Αντικατάσταση κεραμικών πλακιδίων δαπέδων σε αίθουσες διδασκαλίας και στο διάδρομο του 2ου Δημ. Σχολείου Πτολεμαΐδας» αριθμ. μελ. 1/2016

Accessibility
Κλείσιμο