Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 121/2021 – Καθιέρωση 12ωρης και 24ης λειτουργίας οργανικών μονάδων του Δήμου Εορδαίας

Accessibility
Κλείσιμο