Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 1/2021 – Σχέδιο Αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεσης /βραχείας διαχείρισης των συνεπειών από την εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού με την κωδική ονομασία « ΒΟΡΕΑΣ » του Δήμου Εορδαίας

Accessibility
Κλείσιμο