Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 118/2020 – Ένταξη του Δήμου Εορδαίας στην ειδική διαδικτυακή εφαρμογή ΔΙΑΣ Portal

Accessibility
Κλείσιμο