Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 114/2017 – Αποδοχή ποσού από πιστώσεις Ε.Α.Π. για μελέτες Ανάπτυξης Δήμου Εορδαίας.

Accessibility
Κλείσιμο