Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 113/2019 – Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής έργου συντήρηση Νηπιαγωγείου Τ.Κ. Μηλοχωρίου Δήμου Εορδαίας αριθμ. μελέτης 19/2016.

Accessibility
Κλείσιμο