Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 112/2019 – Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου ” ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΝΟΤΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ : ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ” με αριθμ. μελέτης 14/2013

Accessibility
Κλείσιμο