Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 11/2018 – Συγκρότηση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου « Αγροτική Οδοποιία στην ΤΚ Μηλοχωρίου Δήμου Εορδαίας

Accessibility
Κλείσιμο