Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 111/2020 – Χρήση της οδού Δημοκρατίας ως χώρος λαϊκής αγοράς.

Accessibility
Κλείσιμο