Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 111/2019 – Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής έργου Ανακατασκευή τμήματος τοιχίου Αντιστήριξης στην Κρυόβρυση της ΤΚ Αρδασσας του Δήμου Εορδαίας.

Accessibility
Κλείσιμο