Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 109/2019 – Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & Οριστικής παραλαβής έργου « Αντικατάσταση ειδών υγιεινής με είδη υγιεινής ΑΜΕΑ αε δύο wc του κολυμβητηρίου Πτολεμαΐδας » αριθμ. μελ. 7/2018 & Αποκατάσταση εγκατάσταση θέρμανσης του κοινοτικού καταστήματος Ανατολικού αριθμ. μελέτης 5/2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 108/2019 – Αποφασίσθηκε η παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου « Συντήρηση περίφραξης γηπέδου ποδοσφαίρου Τ.Κ. Πύργων » του Δήμου Εορδαίας.
November 29, 2019
Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 110/2019 – Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής έργου Ανακατασκευή τμήματος στέγης στο κτιριακό συγκρότημα του 3ου ΓΕΛ Πτολεμαΐδας
November 29, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 109/2019 – Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & Οριστικής παραλαβής έργου « Αντικατάσταση ειδών υγιεινής με είδη υγιεινής ΑΜΕΑ αε δύο wc του κολυμβητηρίου Πτολεμαΐδας » αριθμ. μελ. 7/2018 & Αποκατάσταση εγκατάσταση θέρμανσης του κοινοτικού καταστήματος Ανατολικού αριθμ. μελέτης 5/2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 109/2019 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο