Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 108/2018 – Έγκριση της υπ’ αριθ. 4/2018 Απόφαση της Τ.Κ. Μηλοχωρίου σχετικά με τον καθορισμό τελών αρδευτικού δικτύου Μηλοχωρίου έτους 2018.

Accessibility
Κλείσιμο