Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 107/2019 – Αποφασίσθηκε η παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου « Συντήρηση περίφραξης γηπέδου ποδοσφαίρου Τ.Κ. Πύργων » του Δήμου Εορδαίας.

Accessibility
Κλείσιμο