Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 106/2020 – Διατήρηση θέσης κενωθέντος περιπτέρου στην Κοινότητα Περδίκκα του Δήμου Εορδαίας & Δημοπράτηση για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης του.

Accessibility
Κλείσιμο