Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 106/2019 – Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο «Ανακατασκευή Πολιτιστικού Κέντρου Τ.Κ. Καρυοχωρίου και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου» με αριθμό μελέτης 10/2017.

Accessibility
Κλείσιμο