Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 105/2021 – Αποφασίσθηκε η παράταση μείωσης μισθώματος – δικαιώματος εκμετάλλευσης περίπτερου επί της Φούφα και Δημοκρατίας

Accessibility
Κλείσιμο