Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 105/2020 – Έγκριση ιδιωτικού συμφωνητικού για την παραλαβή των Ζωικών υποπροϊόντων ( άνευ ανταλλάγματος ) για μονάδα παραγωγής Βιοαερίου.

Accessibility
Κλείσιμο