Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 104/2018 – Λήψη απόφασης για χορήγηση αδειών παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών.

Accessibility
Κλείσιμο