Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 103/2019 – Αποφασίσθηκε η παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου « Επέκταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ. Κ Κομνηνών ΔΕ Βερμίου Δήμου Εορδαίας »

Accessibility
Κλείσιμο