Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 103/2018 – Μεταβίβαση αδείας επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών.

Accessibility
Κλείσιμο