Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 102/2020 – Έγκριση Πρακτικής άσκησης καταρτιζόμενων ΙΕΚ Πτολεμαΐδας στο Δήμο Εορδαίας

Accessibility
Κλείσιμο