Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 101/2019 – Αποφασίσθηκε η Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος & πρ/σμού οικ. έτους 2019 για την εκτέλεση έργου Εργασίες Ασφαλτόστρωσης αύλειου χώρου στο 4ο Γυμνάσιο Πτολεμαϊδας

Accessibility
Κλείσιμο