Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 101/2018 – Έγκριση της υπ’αριθ. 15/2018 Απόφαση της σχολικής επιτροπής Α/θμίας εκπαίδευσης Δήμου Εορδαίας σχετικά με την καταστροφή άχρηστου υλικού στο 6ο Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαΐδας

Accessibility
Κλείσιμο