Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 185/2019 – Έγκριση 1ου ΑΠΕ έργου «Κατασκευή χώρων διημέρευσης – ημερήσιας φροντίδας ατόμων με ειδικές ανάγκες και στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης ατόμων με νοητική υστέρηση στο Δήμο Εορδαίας»

Accessibility
Κλείσιμο