Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 9/2020 – Έγκριση απόφασης ΚΕΔΕ σχετικά με το ολοκληρωμένο πρόγραμμα δράσης και στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων της ΚΕΔΕ για το έτος 2020.

Accessibility
Κλείσιμο