Αρ. Αποφάσης Ο.Ε. 234/2021 – Έγκριση ή μη του πρακτικού διενέργειας – αποσφράγισης δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την « Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Εορδαίας».

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 233/2021 – Κατάρτιση όρων της φανερής –προφορικής-πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση των καταστημάτων Νο 5 & Νο 6 στο Εμπορικό Πολύκεντρο Πτολεμαΐδας.
August 17, 2021
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 235/2021- Έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για το έργο: «Συντήρηση στεγών κοινοτικών καταστημάτων του Δήμου Εορδαίας» , αρ. μελ. 9/2020.
August 17, 2021

Αρ. Αποφάσης Ο.Ε. 234/2021 – Έγκριση ή μη του πρακτικού διενέργειας – αποσφράγισης δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την « Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Εορδαίας».

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 234/2021 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο