ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 “ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ. ΤΣΙΡΟΥ”

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΣΟΒΙΕΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΜΑΡΤΥΡΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΟΒΟΥΝΟΥ
May 2, 2018
ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΡΕΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΤΕΒΑ
May 3, 2018

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 “ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ. ΤΣΙΡΟΥ”

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 ΤΟΥ “ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ. ΤΣΙΡΟΥ”

ΑΔΑ: ΩΜΙΡΟΡ1Γ-9Α6

Accessibility
Κλείσιμο