Αρ. Απόφασης 37/2016 – Αποφασίσθηκε η χορήγηση άδειας παραγωγού πώλητη λαϊκών αγορών για την πώληση οποροκηπευτικών στον Μαχαιρόπουλο Σάββα του Κων/νου

Accessibility
Κλείσιμο