Αρ. Απόφασης 62/2016 – Αποφασίσθηκε η σύναψη προγραμματικής σύμβασης για τη Δημιουργία – ανακατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων και λοιπά θέματα συνεργασίας για τη λειτουργία Παραρτήματος της Σχολής Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας στην Πτολεμαΐδα Δήμου Εορδαίας Νομού Κοζάνης

Αρ. Απόφασης 60/2016 – Ψήφισμα για την καθιέρωση της παγκόσμιας ημέρας Ελληνικής Γλώσσας και Παιδείας
July 19, 2016
Αρ. Απόφασης 63/2016 – Αποδοχή ποσού από πιστώσεις ΣΑΕΠ 541 για το υποέργο Αντικατάσταση κεραμικών πλακιδίων δαπέδων σε αίθουσες διδασκαλίας και στο διάδρομο του 2ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαΐδας – Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος – Τρόπος εκτέλεσης του έργου
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 62/2016 – Αποφασίσθηκε η σύναψη προγραμματικής σύμβασης για τη Δημιουργία – ανακατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων και λοιπά θέματα συνεργασίας για τη λειτουργία Παραρτήματος της Σχολής Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας στην Πτολεμαΐδα Δήμου Εορδαίας Νομού Κοζάνης

Αριθμός Απόφασης – 62/2016 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο