Αρ. Απόφασης 64/2016 – Αποδοχή ποσού 18.000,00 € για το υπό έργο « Εργασίες συντήρησης στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Πτολεμαΐδας – Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος , Τρόπος εκτέλεσης έργου

Accessibility
Κλείσιμο