Αρ. Απόφασης 46/2016 – Αποδοχή ποσού από το ΥΠΕΣ ( ΣΑΕ 055) για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες

Accessibility
Κλείσιμο