Αρ. Απόφασης 1/2016 – Αποδοχή ποσού από πιστώσεις ΣΑΕΠ 541 για το υποέργο Συντήρηση 1ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαΐδας – Τρόπος εκτέλεσης του έργου

Accessibility
Κλείσιμο