ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΩΝ ΤΟ ΕΤΟΣ 2002

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΩΝ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017
May 31, 2018
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΗ: “ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ”
June 5, 2018

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΩΝ ΤΟ ΕΤΟΣ 2002

ptolemaios

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        Πτολεμαΐδα  01/06/2018

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ                                                                                                  Αριθ. Πρωτ: 12140

 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

          Σας γνωρίζουμε ότι έχει αναρτηθεί αντίγραφο του συνταχθέντος Στρατολογικού Πίνακα γεννηθέντων αρρένων το έτος 2002, των Δημοτικών Ενοτήτων Αγίας Παρασκευής, Βερμίου, Μουρικίου, της Δημοτικής Ενότητας Πτολεμαΐδας και της κοινότητας Βλάστης του Δήμου Εορδαίας, στο Δημοτικό Κατάστημα και στα πρώην Δημοτικά Καταστήματα όλων των Δημοτικών ενοτήτων.

          Καλούμε όλους τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν τις τ υ χ ό ν  ενστάσεις τους σε κάθε εσφαλμένη εγγραφή ή παράληψη και να προσκομίσουν στοιχεία περί της διεύθυνσης, του επαγγέλματός των και των γραμματικών τους γνώσεων, στο γραφείο Στρατολογίας & Μητρώων αρρένων του Δ. Εορδαίας, έως την Παρασκευή 15/06/2018 ή στο τηλ: 246 335 01 45.

 

 Ο Αντιδήμαρχος Εορδαίας

 Αριστερίδης Ιωάννης

Accessibility
Κλείσιμο