Ανακοίνωση σχετικά με τους κανόνες λειτουργίας στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης και προστασίας από την εξάπλωση του κορωνοϊού COVID 19.

Διανομή τροφίμων και Βασικής υλικής συνδρομής από τον Δήμο Εορδαίας στα πλαίσια του προγράμματος ΤΕΒΑ
September 21, 2020
Συνάντηση του Δημάρχου Εορδαίας με τον Πρόεδρο του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων.
September 22, 2020

Ανακοίνωση σχετικά με τους κανόνες λειτουργίας στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης και προστασίας από την εξάπλωση του κορωνοϊού COVID 19.

ptolemaios

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
Γραφείο Τύπου
Τηλέφωνο : +30 246 335 01 48
Fax : +30 246 335 01 50
E-Mail: grtyp@ptolemaida.gr
Website: http://www.ptolemaida.gr

Πτολεμαΐδα,  21-09-2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ανακοίνωση σχετικά με τους κανόνες λειτουργίας στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης και προστασίας από την εξάπλωση του κορωνοϊού COVID 19.

 

Έχοντας  υπόψη το Ν. 4497/2017 και την υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 56435ΦΕΚ 3958/Β/15-9-2020, στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης και προστασίας από την εξάπλωση του κορωνοϊού COVID 19, ο Δήμος Εορδαίας ενημερώνει τους εκθέτες λαϊκής αγοράς  Πτολεμαΐδας ότι οι κανόνες λειτουργίας των λαϊκών αγορών που ισχύουν από 15-9-2020 είναι οι εξής:

1.Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων των πωλητών πρέπει να είναι τρία (3) μέτρα με τον ενδιάμεσο χώρο κενό-ελεύθερο από αντικείμενα. Σε περίπτωση μη τήρησης δεν θα αναστέλλεται η λειτουργία της λαϊκής αγοράς, αλλά θα επιβάλλονται πλέον οι εξής κυρώσεις σε αμφότερους τους πωλητές:

          Α) Για 1η παράβαση, διοικητικό πρόστιμο 1.500 ευρώ και αναστολή δραστηριότητας σε οποιαδήποτε λαϊκή αγορά για 15 ημερολογιακές ημέρες.

      Β) Για την 2η παράβαση, διοικητικό πρόστιμο 3.000 ευρώ και αναστολή δραστηριότητας για 30 ημερολογιακές ημέρες. 

2. Είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ η χρήση μη ιατρικής μάσκας από το προσωπικό των πωλητών και τους καταναλωτές / κοινό. Για μη χρήση της μάσκας επιβάλλεται διοικητικό  πρόστιμο 150 ευρώ

3. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η στάθμευση των οχημάτων όλων των πωλητών. ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ τα οχήματα πώλησης γαλακτοκομικών, τυροκομικών προϊόντων, αλλαντικών και κοτόπουλων.3

4. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ το μήκος του πάγκου ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ των 5 μέτρων (τα μήκη των πάγκων θα κυμαίνονται από 1 έως 5μ).

5. Όπου οι χώροι δεν επαρκούν θα γίνουν μετατοπίσεις και μετακινήσεις πάγκων.

Σε περίπτωση που οι χώροι δεν επαρκούν, παρακαλούμε τους εκθέτες να προσαρμόζουν τη δραστηριότητα τους, στο διατιθέμενο χώρο, τηρώντας την απόσταση ασφαλείας των τριών μέτρων.

Επιπλέον ενημερώνουμε  ότι η προθεσμία η υποβολής αίτησης για κρατική ενίσχυση στους παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών, εκπνέει στις 23 Σεπτεμβρίου.
Δικαιούχοι άμεσης επιχορήγησης μέσω κρατικής οικονομικής ενίσχυσης είναι οι παραγωγοί πωλητές στις λαϊκές αγορές όλης της χώρας, οι οποίοι πληρούν σωρευτικά τις

κάτωθι προϋποθέσεις:

      α)Έχουν υποβάλει Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης για το έτος 2019, έως και 31/12/2019.
β)Έχουν «ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΩΛΗΤΗ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ», σε ισχύ.
γ)Δεν ήταν κάτοχοι προβληματικής επιχείρησης στις 31/12/2019 .
δ)Δεν εξακολουθούν να έχουν στη διάθεσή τους ενίσχυση που έχει κριθεί ασυμβίβαστη  

         με βάση προηγούμενη απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Επιπλέον των ανωτέρω, όσοι παραγωγοί πωλητές λαϊκών αγορών δραστηριοποιούνται στον κλάδο νωπών οπωροκηπευτικών ή οικοτεχνίας, να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών (ΜΕΝΟ) ή/και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας (ΚΗΜΟ).

 

Accessibility
Κλείσιμο