ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 22-2-2021 Ανακοίνωση πρόσληψης , με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έξι (06) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Εορδαίας

Χορήγηση μειωμένου τιμολογίου ανταποδοτικών τελών σε πολύτεκνους και ΑΜΕΑ για το έτος 2020.
February 9, 2021
Αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων του Δήμου Εορδαίας.
February 14, 2021

ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 22-2-2021 Ανακοίνωση πρόσληψης , με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έξι (06) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Εορδαίας

ptolemaios

Ανακοίνωση πρόσληψης , με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,

έξι (06) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Εορδαίας


ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 11/02/2021 ΕΩΣ 22/02/2021

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ

ΣΤΗΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 15

ΤΚ 50 200 , ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΔΑ: ΨΨΕΧΩΡ6-8ΕΘ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ (ΜΟΡΦΗ .PDF  – ΜΟΡΦΗ .DOC)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΜΠΕΡΙΑΣ (   ΜΟΡΦΗ   DOC    –  ΜΟΡΦΗ   PDF)

Accessibility
Κλείσιμο