Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

Ορισμός Υπεύθυνου Ενεργειακών Υποδομών / Εγκαταστάσεων του Δήμου Εορδαίας
July 15, 2022

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

Η Ανακοίνωση είναι αναρτημένη στην νέα ιστοσελίδα του Δήμου Εορδαίας στο:

https://www.eordaia.gov.gr

στην ενότητα Διαγωνισμοί

https://www.eordaia.gov.gr/prok-diag/

Εκεί θα αναρτηθούν και οι πίνακες αποτελεσμάτων.

Accessibility
Κλείσιμο