Αρ. Απόφασης 68/2016 – Ανακατανομή πιστώσεων από τους ΚΑΠ των Δήμων για την κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων ( πρώην ΣΑΤΑ ) ετών 2014-2015

Αρ. Απόφασης 67/2016 – Αντικατάσταση μελών στα Διοικητικά Συμβούλια Δημοτικών επιχειρήσεων – ΝΠΔΔ και επιτροπών
July 19, 2016
Αρ. Απόφασης 69/2016 – Αποφασίσθηκε η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2016
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 68/2016 – Ανακατανομή πιστώσεων από τους ΚΑΠ των Δήμων για την κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων ( πρώην ΣΑΤΑ ) ετών 2014-2015

Αριθμός Απόφασης – 68/2016 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο