Αναβολή συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας.

Τέλεση Μνημοσύνου υπέρ ευεργετών της Βλάστης
March 5, 2020
Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη. Μ.Ε.Δ.) την Τρίτη 17-03-2020
March 11, 2020

Αναβολή συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας.

ptolemaios

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
Γραφείο Τύπου
Τηλέφωνο : +30 246 335 01 48
Fax : +30 246 335 01 50
E-Mail: grtyp@ptolemaida.gr
Website: http://www.ptolemaida.gr

Πτολεμαΐδα,  11-03-2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αναβολή συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας .

 

Κατόπιν των τελευταίων εξελίξεων, σχετικά με την λήψη μέτρων προστασίας έναντι του νέου κορωνοϊού και έπειτα από συνεννόηση του Δημάρχου, του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου και των επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων του Δήμου Εορδαίας, η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα λάμβανε χώρα σήμερα 11-3-20220, αναβάλλεται για το προσεχές χρονικό διάστημα.

Η συγκεκριμένη απόφαση πάρθηκε με γνώμονα την προστασία της Δημόσιας Υγείας, καθώς λόγω των θεμάτων που υπάρχουν στην ημερήσια διάταξη υπήρχε σοβαρό ενδεχόμενο για παρουσία άνω των 50 ατόμων στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, γεγονός που αντιβαίνει τις σαφείς οδηγίες που έχουν δοθεί από την Εθνική Επιτροπή Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού Covid-19.

Βούληση όλων των πτερύγων του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας είναι οι αποφάσεις του να παίρνονται σε ανοικτές για το ευρύ κοινό συνεδριάσεις, ελεύθερα και δημοκρατικά, με την καταγραφή της άποψης κάθε ενδιαφερόμενου πολίτη. Αυτό δεν μπορεί να υπηρετηθεί με συνεδριάσεις περιορισμένου αριθμού ατόμων, με τηλεδιασκέψεις και με κλειστές θύρες.

Το επόμενο χρονικό διάστημα και κατόπιν συνεννόησης, θα οριστεί εκ νέου ημερομηνία και ημερήσια διάταξη της αναβαλλόμενης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Accessibility
Κλείσιμο