Αρ. Απόφασης 75/2016 – Ανάθεση εκπόνησης μελέτης ενεργειακής απόδοσης, κατά ΚΕΝΑΚ , για την πληρότητα των απαιτούμενων τευχών μελέτης του έργου «Κατασκευή 12/θεσιου Δημοτικού Σχολείου στην περιοχή ΚΕΠΤΣΕ Πτολεμαίδας», ψήφιση της σχετικής πίστωσης

Accessibility
Κλείσιμο