Αίτηση χρηματοδότησης προς την Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, για την προμήθεια Μηχανημάτων Έργων στα πλαίσια του σχεδιασμού αντιμετώπισης καταστάσεων εκτάκτων αναγκών, υπέβαλλε ο Δήμος Εορδαίας.

Κάλεσμα του Δήμου Εορδαίας για βοήθεια στους πληγέντες της Θεσσαλίας.
September 29, 2020
Δ.Ε.Υ.Α.Ε : Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
October 1, 2020

Αίτηση χρηματοδότησης προς την Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, για την προμήθεια Μηχανημάτων Έργων στα πλαίσια του σχεδιασμού αντιμετώπισης καταστάσεων εκτάκτων αναγκών, υπέβαλλε ο Δήμος Εορδαίας.

ptolemaios

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
Γραφείο Τύπου
Τηλέφωνο : +30 246 335 01 48
Fax : +30 246 335 01 50
E-Mail: grtyp@ptolemaida.gr
Website: http://www.ptolemaida.gr

Πτολεμαΐδα,  30-09-2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Αίτηση χρηματοδότησης προς την Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, για την προμήθεια Μηχανημάτων Έργων στα πλαίσια του σχεδιασμού αντιμετώπισης καταστάσεων εκτάκτων αναγκών, υπέβαλλε ο Δήμος Εορδαίας.

 

Την χρηματοδότηση με το συνολικό ποσό των 737.800,00 ευρώ για την προμήθεια Μηχανημάτων Έργων για την αντιμετώπιση καταστάσεων εκτάκτων αναγκών αιτήθηκε, από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ο Δήμος Εορδαίας.

Πιο συγκεκριμένα υπεβλήθη ολοκληρωμένη πρόταση-αίτηση χρηματοδότησης της παραπάνω προμήθειας, έπειτα από την 124 Πρόσκληση με τίτλο: «Δράσεις πρόληψης, αντιμετώπισης και διαχείρισης πλημμυρικών φαινομένων» της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020.

Ο Δήμος Εορδαίας θα προχωρήσει στην εν λόγω προμήθεια επειδή τα μηχανήματα που έχει αυτή τη στιγμή στο στόλο του, είναι πεπαλαιωμένα και η διάθεσή τους ανεπαρκής για τις αυξημένες ανάγκες που ανακύπτουν σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών, λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων. Επίσης το κόστος συντήρησης, επισκευής και προμήθειας ανταλλακτικών των υπαρχόντων μηχανημάτων, λόγω παλαιότητας και πολυετούς καταπόνησης, είναι υπέρογκο και δυσανάλογο της ωφελιμότητας τους.

Η πρόταση προς την Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. Π.Δ.Μ. περιλαμβάνει την προμήθεια των παρακάτω Μηχανημάτων Έργου:

  • 1 Διαμορφωτής Γαιών (Γκρέϊντερ).
  • 1 Εκσκαφέας-Φορτωτής.
  • Ρυμουλκό όχημα μεταφοράς μηχανημάτων (Τράκτορας) με ημιρυμουλκούμενη τριαξονική καρότσα.

 

Ο εκσυγχρονισμός του στόλου του Δήμου Εορδαίας, με τα εν λόγω προτεινόμενα μηχανήματα, θα εξασφαλίσει την έγκαιρη και αποτελεσματική συνδρομή των υπηρεσιών του στην πρόληψη και διαχείριση κινδύνων και καταστροφών όπως οι πυρκαγιές και οι πλημμύρες, συμβάλλοντας έτσι στην ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής.

Με τη συγκεκριμένη πρόταση ο Δήμος Εορδαίας, στοχεύει στην υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης Πολιτικής Προστασίας, το οποίο θα εξασφαλίζει τη μέγιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων προς όφελος των πολιτών.

 

 

Accessibility
Κλείσιμο