Εθελοντικές δράσεις περιβαλλοντικής φροντίδας από το Δήμο Εορδαίας για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος.
June 3, 2020
Ενημέρωση για την λειτουργία της λαϊκής αγοράς Πτολεμαΐδας 10-6-2020.
June 5, 2020

Έναρξη αντιπυρικής περιόδου

ptolemaios

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
Γραφείο Τύπου
Τηλέφωνο : +30 246 335 01 48
Fax : +30 246 335 01 50
E-Mail: grtyp@ptolemaida.gr
Website: http://www.ptolemaida.gr

Πτολεμαΐδα, 05-06-2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Θέλουμε να ενημερώσουμε τους πολίτες του Δήμου Εορδαίας ότι με την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου και σύμφωνα με την Πυροσβεστική Διάταξη (4/2012/ΦΕΚ 1346/Β/25.4.2012), οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκο­νται εντός της πόλεως της Πτολεμαΐδας,  των Κοινοτήτων  και των οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους, κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου του τρέχοντος έτους η οποία είναι μέχρι τη 31η Οκτωβρίου υπο­χρεούνται να μεριμνήσουν για:

  • Την αποψίλωση αυτών από τα ξερά χόρτα και την απομάκρυνση τους.
  • Την απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων εύφλεκτων υλικών ή αντικειμένων που βρίσκονται μέσα σε αυτούς, προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της.
  • Την λήψη κάθε άλλου κατά περίπτωση μέτρου που αποβλέπει στην αποφυγή αιτίων και τη μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς.

Στους παραπάνω χώρους απαγορεύεται το άναμμα φωτιάς, η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων-σπίρτων και άλλων υλών.

Σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω διαδικασιών οι παραβάτες θα βρίσκονται αντιμέτωποι με τις σχετικές ποινικές διαδικασίες κατά παράβαση του αρ. 433 του Ποινικού  Κώδικα, καθώς  και  με τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα.

Accessibility
Κλείσιμο