Αρ. Απόφασης 110/2016 – Έγκριση της υπ’αριθ. 97/2016 ΑΔΣ της ΔΕΥΑΕ σχετικά με τα τιμολόγια ύδρευσης αποχέτευσης των Δημοτικών ενοτήτων Αγίας Παρασκευής, Βερμίου, Μουρικίου, και Κοινότητας Βλάστης στις οποίες επεκτάθηκαν τα διοικητικά όρια της ΔΕΥΑΕ

Αρ. Απόφασης 109/2016 – Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Εορδαίας στην Γενική Συνέλευση της ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ
July 19, 2016
Αρ. Απόφασης 111/2016 – Έγκριση της υπ’αριθ. 261/2015 ΑΔΣ της ΔΕΥΑΕ σχετικά με την επιβολή προστίμου σε περίπτωση κλοπής νερού
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 110/2016 – Έγκριση της υπ’αριθ. 97/2016 ΑΔΣ της ΔΕΥΑΕ σχετικά με τα τιμολόγια ύδρευσης αποχέτευσης των Δημοτικών ενοτήτων Αγίας Παρασκευής, Βερμίου, Μουρικίου, και Κοινότητας Βλάστης στις οποίες επεκτάθηκαν τα διοικητικά όρια της ΔΕΥΑΕ

Αριθμός Απόφασης – 110/2016 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο